Vilsen

Situationen blir kraftigt laddad,för kraftig för att kunna klara av.
Hjärtslagen ekar i huvudet.En svag dimma lägger sig framför ögonen.